Kursus for ejerledere – søg godtgørelse hos RAS

RA’s Støttefond yder en godtgørelse på 20.000 kr. til personer fra busbranchen, der deltager i kurset Virksomhedsledelse for ejerledere. Kurset gennemføres af DI og for DI’s medlemmer i perioden fra den 29. oktober 2020 til den 27. august 2021. Godtgørelsen svarer til 1/3 af kursusafgiften.

  • Har du valgt den rette rolle for dig selv i virksomheden?
  • Er du komfortabel i lederrollen?
  • Er du og din virksomhed rustet til fremtidens udfordringer og muligheder?
  • Tager du dig tid til at sætte det lange lys på i forhold til den strategiske udvikling af din virksomhed?

Det er nogle af de spørgsmål, du kan få hjælp til på kurset.

“Uddannelsen er et praktisk orienteret udviklingsforløb for dig som ejerleder, der gerne vil se længere ud i fremtiden og som vil udvikle både dig selv og din virksomhed. Det kan også være næste generation, der inden længe skal overtage ledelsen. Det kræver ikke teoretiske kundskaber eller videregående uddannelse at deltage. En stor del af arbejdet foregår på de enkelte moduler, ligesom der vil være opgaver at arbejde på mellem modulerne med henblik på, at anvende den nye viden eller gennemføre de trufne beslutninger.”

Læs mere og tilmeld dig kurset her:

Link: Kursus for ejerledere på di.dk

Hvem kan søge om støtte hos RA’s Støttefond?

  • Du skal være ejerleder af busvirksomhed og tilmeldt kurset hos DI (Tilmeldingsfrist den 15. oktober 2020)
  • Du skal være støtteberettiget ift. RA’s Støttefonds vedtægter
  • Der er et begrænset antal legater til rådighed, der uddeles efter ”først til mølle princippet”.

Kontakt: Lasse Repsholt, 2047 8003
Ansøgningsblanket