Forskningspris til innovativ brug af rejsekortdata

Morten Eltved, Ph.D.-stipendiat ved DTU Management, modtog fredag den 9. oktober 2020, RA’s Støttefonds Forskningspris for kollektiv trafik. Det var blandt anden Morten Eltveds innovative brug af rejsekortdata i sin Ph.D-afhandling, der havde gjort ham fortjent til prisen.

Prisuddelingen fandt sted hos MOE Tetraplan, en multidisciplinær ingeniørvirksomhed i Søborg, hvor Morten Eltveds nye kollegaer mødte talstærkt op for at fejre prisvinderen.

Restriktionerne som følge af COVID-19 forhindrede fonden i at kombinere prisoverrækkelsen med en præsentation af det prisvindende arbejde på den traditionsrige konference for Kollektiv Trafik i Korsør i starten af oktober. I stedet vil der finde et webinar sted tirsdag den 17. november 2020, hvor Morten vil præsentere udvalgte dele af sit arbejde, og der vil være god lejlighed til at stille opklarende spørgsmål.

Du kan allerede nu reservere din plads til denne præsentation på nedenstående link:

Tilmeld mig webinar med prisvinderens foredrag

Morten Eltved (tv) modtog RA’s Støttefonds Forskningspris 2020
(Foto: Kristian Erlandsen, MOE Tetraplan)

Bedømmelseskomitéens begrundelse:

Bedømmelseskomitéen består af professor Otto Anker Nielsen, DTU, lektor Harry Lahrmann, Aalborg Universitet, seniorkonsulent Morten Brønnum Andersen, Trafikselskaberne i Danmark og formand for RAs’ Støttefond Søren Holk Hansen. De har givet følgende begrundelse for tildelingen.

“Morten Eltved modtager prisen på baggrund af sin Ph.D-afhandling Modelling passenger behaviour in mixed schedule- and frequency-based public transport systems fra DTU Management (August 2020), hvoraf særligt tre artikler fremhæves af bedømmelseskomitéen for deres videnskabelige niveau og relevans for den kollektive bustrafik.

  • En nyskabende rutevalgsmodel håndterer både frekvens- og køreplansbaserede linjer i samme model. Dette er særligt vigtigt i Hovedstadsområdet, hvor der er begge linjetyper og hvor et stigende trængselsniveau i trafikken gør det nødvendigt at optimere og forbedre de køreplaner og trafiktilbud, der tilbydes borgerne.
  • En artikel om gangtider ved stationer og stoppesteder bygger på store mængder rejsekortdata og kan benyttes til at give bedre rutevejledning for passagerer og bedre planlægning af køreplaner ved skift mellem forskellige transportformer. Modellen skal i den kommende tid implementeres i trafikken ved forskellige stationer på Sjælland for at justere korrespondancer mellem busser og tog.
  • En tredje artikel, der også bygger på rejsekortdata, analyserer ændring i rejsemønstre før og efter et større sporarbejde, herunder frafald mens der er erstatningsbusser. Det interessante her er, at det er paneldata og dermed, at man følger det samme rejsekort før-under-efter, og derfor kan se på ændringer i typer rejsemønstre. For den kollektive trafik der ofte og uundgåeligt rammes af omlægninger og større arbejder i forbindelse med vedligeholdelse er det af stor værdi at kende til passagerernes reaktionsmønstre i disse situationer.

Samlet set er der tale om et stykke arbejde på et højt fagligt niveau. Bedømmelseskomitéen fremhæver afhandlingens originale brug af rejsekortdata, der også afdækker et generelt potentiale for at forbedre den kollektive trafik ved hjælp af denne datakilde. Endelig er arbejdet foregået i et samarbejde med flere berørte og relevante trafikselskaber, hvilket betyder, at Morten Eltveds arbejde allerede har fået stor praktisk betydning for trafikselskaberne og deres kunder.”

Facebooktwitterlinkedinmail