Forskningsprisen

RA’s Støttefond uddeles hvert år en forskningspris til danske trafik- og transportforskere og studerende som har udmærket sig med et særligt godt og relevant akademiske arbejde.

For at blive taget i betragtning skal du ansøge en motiveret ansøgning og et CV. Ansøgningsfristen for næste uddeling er mandag den 4. september 2023.

Derudover skal der medsendes:

  • En videnskabelig artikel inkl. et dansk resume på 1-2 sider, eller
  • et resumé af et større arbejde – fx en Ph.D.-afhandling, eller
  • et færdiggjort speciale eller hovedopgave inkl. et dansk resume.


Det forudsættes at den indsendte artikel har ansøgeren som førsteforfatter, og i tilfælde af medforfattere, at der er en vedlagt medforfattererklæring, der forklarer de enkelte forfatteres bidrag. Flere forfattere kan dog også søge prisen i fællesskab.

Ansøgningen skal også indeholde oplysninger om ansøgerens fulde navn, adresse og fødselsdato og være RA’s Støttefonds sekretariat i hænde på nedenstående adresse (lre@danskpersontransport.dk) senest mandag den 4. september 2023

Med prisen følger et legat på 50.000 kr.

En bedømmelseskomité vurderer de indkomne ansøgninger i forhold til primært:

  • Akademisk kvalitet og originalitet.
  • Relevans for den kollektive bustrafik.

Komitéen kan indhente sagkyndige vurderinger udefra af de indkomne arbejder, men komitéen alene har det fulde ansvar for prisuddelingen.

Komiteen er udpeget af RA’s Støttefonds bestyrelse og består af:

Professor Otto Anker Nielsen, Transport DTU
Lektor Harry Lahrmann, Aalborg Universitet
Formand Søren Holk Hansen, RA’s Støttefond
Seniorkonsulent Morten Brønnum Andersen, Danske Regioner

Facebooktwitterlinkedinmail