Ansøgningsfrist 2024

Ønsker du at søge RA’s Støttefond ved næste udlodning skal din ansøgning være fonden i hænde senest fredag den 8. november 2024.

Forskningspris 2024

Ny ansøgningsfrist – mandag den 9. september 2024 RA’s Støttefond åbner for 7. gang op for ansøgere til forskningsprisen for kollektiv trafik. Prisen hædrer akademiske arbejde og forskningsarbejde indenfor kollektiv bustrafik, herunder f.eks. teknik, planlægning, organisation, økonomi, arbejdsforhold eller sikkerhed. Med forskningsprisen følger et legat på 50.000 kr. Det er trafik- og transportforskere og -studerende som …

BRT – en bedre tur fra start til slut

Cirka 30 pct. af tiden i en kollektiv rejse bruges på at komme til og fra den kollektive transport (stationen eller stoppestedet). Hvordan forbedrer vi de 30 pct. af turen og får en bedre tur fra start til slut? RA’s Støttefond og Trafikdage 2023 har hædret et flot stykke arbejde, der besvarer dette højaktuelle spørgsmål. …

Transportforskning får det bedste ud af elbussen

De elektriske busser udbredes med stor hast og stor succes i Danmark og mange andre steder i verden. Det er en succeshistorie. Udefra set er det sket meget gnidlingsløst, hvor ønsker og krav til både omkostninger og pålidelighed er opfyldt samtidig med, at busdriften er blevet både fossil- og emissionsfri. Indefra er der dog nye …

2021: Legater styrker bushistorien

RA’s Støttefond har i slutningen af november afviklet årets store legatrunde med uddelinger for i alt 337.000 DKK til i alt fem legatmodtagere. Den største modtager var Andelslandsbyen Nyvang, der havde søgt om midler til anskaffelse af en Bedford bus fra 1951. “Den er både perfekt i størrelse, stil og tidsperiode og så er den …

Prisvinder forudser trafikken

RA’s Støttefonds Forskningspris gik til stærkt og relevant arbejde, der kan medvirke til at styrke sikkerheden og kundeoplevelsen i den kollektive bustrafik. Prisuddelingen fandt sted for fjerde gang mandag den 4. oktober 2021 og gik til Niklas Christoffer Petersen fra ph.d. fra DTU Management og specialkonsulent i Trafikselskabet Movia, der blev hyldet for sin ph.d.-afhandling …

Kursus for ejerledere – søg godtgørelse hos RAS

RA’s Støttefond yder en godtgørelse på 20.000 kr. til personer fra busbranchen, der deltager i kurset DI’s ejerlederuddannelse . Kurset gennemføres af DI og for DI’s medlemmer i perioden fra den 6. december 2022 til den 26. oktober 2022. Godtgørelsen svarer til 1/3 af kursusafgiften. At blive stærkere i rollen som leder At udvikle og …

Regnskab 2020

RA’s Støttefonds bestyrelse godkendte den 10. juni 2021 fondens regnskab for 2020. Fonden havde i 2020 indtægter på 323.389 DKK. De blev foretaget uddelinger for 253.625 DKK fordelt på fem forskellige legatmodtagere indenfor efteruddannelse, forskning, museumsaktiviteter og udgivelsen af en bog.