Tag «regnskab»

Læs om DPT’s regnskaber

Regnskab 2020

RA’s Støttefonds bestyrelse godkendte den 10. juni 2021 fondens regnskab for 2020. Fonden havde i 2020 indtægter på 323.389 DKK. De blev foretaget uddelinger for 253.625 DKK fordelt på fem forskellige legatmodtagere indenfor efteruddannelse, forskning, museumsaktiviteter og udgivelsen af en bog.

RAS har aflagt regnskab for 2019

RA’s Støttefond har aflagt regnskab for 2019. Fonden havde indtægter på 237.600 kr. og foretog uddelinger for i alt 263.372 kr. fordelt på 10 forskellige almennyttige og almenvelgørende formål. RA’s Støttefond havde ved udgangen af året 2019 en samlet balance på 11,6 mio. kr., og heraf 10,6 mio. kr. i bundne aktiver investeret i obligationer …