Prisvinder undersøgte grøn transportadfærd

Den 8. oktober 2019 blev RA’s Støttefonds Forskningspris uddelt for 2. gang i Korsør. Prisvinderen – Line Røjkær Rasmussen – havde undersøgt hvilke trafikpolitiske styringsmidler kan påvirke transportadfærd mod øget brug af kollektiv transport.

Det var videnskabelig assistent ved Aalborg Universitet Line Røjkær Rasmussen, der på baggrund af kandidatspecialet fra Aalborg Universitet, Pisk eller gulerod? – En undersøgelse af trafikpolitiske styringsmidler til at påvirke grøn transportadfærd (Aalborg Universitet) modtog prisen.

Bedømmelseskomitéen var meget enige om specialets akademiske kvalitet og praktiske relevans.

Vi har vurderet såvel projektets akademiske kvalitet som originalitet som særdeles højt samtidig med, at arbejdets omfang er ganske imponerende for et kandidatprojekt. Gennem sit emnevalg og metode har Røjkær Rasmussen en tilgang der er meget relevant i forhold til de udfordringer, persontransportsektoren står overfor. Der er fra alle sider et krav om grøn og klimavenlig omstilling af persontrafikken, og her kan et ganske stort bidrag komme fra en overflytning af en større del af det samlede transportarbejde fra privatbilismen til den kollektive trafik. Spørgsmålet om hvordan dette mål kan nås er imidlertid vanskeligt, og til den diskussion bidrager specialet med nyttig viden for beslutningstagere på alle niveauer,” udtaler bedømmelseskomitéen i sin afgørelse.

Facebooktwitterlinkedinmail